Rolf Jørn Karlsen

Denne siden viser opplysninger om Rolf Jørn Karlsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Rolf Jørn Karlsen
NSD id-nummer: 104781
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 806 Forbundssekretær
2002 Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond 806 Forbundssekretær
2002 Det sentrale barskogutvalget Rådgivende organ 806 Forbundssekretær
2003 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Forbundssekretær
2003 Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond Forbundssekretær
2004 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Forbundssekretær
2004 Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond Forbundssekretær
2005 Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond 806 Forbundssekretær
2006 Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond Leder 806 Forbundssekretær
2007 Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond Leder 806 Forbundssekretær
2008 Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond Leder 806 Forbundssekretær
2009 Norges sjømatråd AS 806 Forbundssekretær
2009 Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond Leder 806 Forbundssekretær
2010 Norges sjømatråd AS 806 Forbundssekretær
2010 Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond Nestleder 806 Forbundssekretær
2011 Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond Nestleder 806 Forbundssekretær
2012 Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond Nestleder 806 Forbundssekretær
2013 Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond 806 Forbundssekretær