Linda Verde

Denne siden viser opplysninger om Linda Verde fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Linda Verde
NSD id-nummer: 10489
Fødselsår: 1950
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Det tekniske beregningsutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Førstekonsulent 1981 1981
1985 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1985
1986 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1985
1986 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1985
1987 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1985
1987 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1985
1988 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1985
1988 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1985
1989 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1985
1989 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1985
1990 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1985
1990 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1985
1991 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1985
1992 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1985