Svein-Åge Eik

Denne siden viser opplysninger om Svein-Åge Eik fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Svein-Åge Eik
NSD id-nummer: 1049
Fødselsår: 1934
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Grunnskolerådet med underutvalg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 705 Skoledirektør 1976 1980
1980 Rådet for funksjonshemmede Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem 705 Kontorsjef 1978
1980 Den norske komite for det internasjonale år for funksjonshemmede, 1981 Andre oppgaver Sekretær, ikke medlem 705 Kontorsjef
1981 Rådet for funksjonshemmede Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem 705 Kontorsjef 1978
1983 Grunnskolerådet med underutvalg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 705 Kontorsjef 1980
1983 Grunnskolerådets utvalg for spesialundervisning og pedagogisk-psykologisk tjeneste Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 705 Kontorsjef 1981
1996 Styringsgruppe for autismeprogrammet Andre oppgaver Leder Av departement 301 Underdirektør 1994
1997 Styringsgruppe for autismeprogrammet Andre oppgaver Leder Av departement 301 Underdirektør 1994