Knut Vollebæk

Denne siden viser opplysninger om Knut Vollebæk fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Knut Vollebæk
NSD id-nummer: 10498
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Utvalget for hjelp til flyktninger fra det sørlige Afrika Andre oppgaver Andre tilknyttede personer Av departement 301 Førstekonsulent 1982
1986 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1986
1987 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1986
1988 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Andre tilknyttede personer Av departement 301 Byråsjef 1988
1988 Norsk komite for FNs kulturtiår Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1988
1988 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1986
1989 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Leder Av departement 301 Statssekretær 1988 1989