Gerd Wahlstrøm

Denne siden viser opplysninger om Gerd Wahlstrøm fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Gerd Wahlstrøm
NSD id-nummer: 10499
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 231 Kontorsjef 1982 1982
1983 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 231 Kontorsjef 1982
1983 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 231 Kontorsjef 1983
1984 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 231 Kontorsjef 1983