Jan Farberg

Denne siden viser opplysninger om Jan Farberg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jan Farberg
NSD id-nummer: 10506
Fødselsår: 1954
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Arbeidsutvalget for de europeiske markedsspørsmål Andre oppgaver Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Aspirant 1982 1982
1992 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Spesialrådgiver 1992
1992 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Spesialrådgiver 1992
1993 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Spesialrådgiver 1992
1994 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Spesialrådgiver 1992
1995 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Informasjonsdir 1995
1995 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Informasjonsdir 1992
1996 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Informasjonsdir 1992
1997 Koordineringsutvalget for EØS-saker Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef
1997 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1992