Tormod Petter Svennevig

Denne siden viser opplysninger om Tormod Petter Svennevig fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tormod Petter Svennevig
NSD id-nummer: 10512
Fødselsår: 1929
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Styret for Direktoratet for utviklingshjelp (NORAD) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Ekspedisjonssjef 1982
1982 Rådet for samarbeid med utviklingsland på petroleumssektoren Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1982
1984 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1984
1985 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Andre tilknyttede personer Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1985
1985 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1984
1986 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Andre tilknyttede personer Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1985
1986 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1984