Øivind Fegth Knutsen

Denne siden viser opplysninger om Øivind Fegth Knutsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Øivind Fegth Knutsen
NSD id-nummer: 105126
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Pasientskadenemnda Klage- eller ankeinstans Nestleder 219 Advokat
2002 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. 219 Advokat
2003 Pasientskadenemnda Klage- eller ankeinstans Nestleder Advokat
2003 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Advokat
2004 Pasientskadenemnda Klage- eller ankeinstans Nestleder Advokat
2004 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Advokat
2005 Pasientskadenemnda Klage- eller ankeinstans Nestleder 219 Advokat
2006 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. 219 Advokat
2007 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. 219 Advokat
2008 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. 219 Advokat
2009 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. 219 Advokat
2010 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. 219 Advokat
2011 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. 219 Advokat
2012 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. 219 Advokat