Monica Dalen

Denne siden viser opplysninger om Monica Dalen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Monica Dalen
NSD id-nummer: 1052
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Grunnskolerådet med underutvalg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Dosent 1976 1980
1983 Rådet for internasjonale adopsjoner Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Høyskoledosent 1982
1984 Rådet for internasjonale adopsjoner Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Høyskoledosent 1982 1984
1988 Styret for Skådalen skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Høgskoledosent 1988
1989 Styret for Skådalen skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Høgskoledosent 1988
1990 Styret for Skådalen skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Høgskoledosent 1988
1991 Styret for Skådalen skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Høgskoledosent 1988
1992 Styret for Skådalen skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Høgskoledosent 1988