Tor Arne Johnsen

Denne siden viser opplysninger om Tor Arne Johnsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tor Arne Johnsen
NSD id-nummer: 105241
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Førstekonsulent
2002 Spesialutvalget for konkurransesaker Rådgivende organ 301 Førstekonsulent
2003 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Observatør Førstekonsulent
2003 Spesialutvalget for konkurransesaker Rådgivende organ Førstekonsulent
2004 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Observatør Førstekonsulent
2004 Spesialutvalget for konkurransesaker Rådgivende organ Førstekonsulent
2005 Spesialutvalget for konkurransesaker Rådgivende organ 301 Førstekonsulent