Bjarne Fidjestøl

Denne siden viser opplysninger om Bjarne Fidjestøl fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bjarne Fidjestøl
NSD id-nummer: 10526
Fødselsår: 1937
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1201 Dosent 1982 1982
1983 Rådet for norske sendelektorer, og for norskundervisningen i utlandet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Professor 1980 1983
1983 Rådet for humanistisk forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1201 Professor 1982 1983
1984 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 1201 Professor 1976 1984
1985 Rådet for humanistisk forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1201 Professor 1982 1985