Dagfinn Høybråten

Denne siden viser opplysninger om Dagfinn Høybråten fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Dagfinn Høybråten
NSD id-nummer: 10531
Fødselsår: 1957
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 UD's rådgivende utvalg for fordeling av disposisjonsbevilgninger til norske ungdomsorganisasjoners internasjonale arbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Stud.Polit. 1982 1982
1982 Statens barne- og ungdomsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 216 Student 1982 1982
1982 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 216 Student 1982
1983 UD's rådgivende utvalg for fordeling av disposisjonsbevilgninger til norske ungdomsorganisasjoners internasjonale arbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 216 Student 1982
1984 UD's rådgivende utvalg for fordeling av disposisjonsbevilgninger til norske ungdomsorganisasjoners internasjonale arbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 216 Student 1982
1991 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 216 Direktør 1991
1991 Reorganisering av skatte- og avgiftsadministrasjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 216 Direktør 1991
1992 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 216 Direktør 1991
1992 Reorganisering av skatte- og avgiftsadministrasjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 216 Direktør 1991
1993 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 216 Direktør 1991
1993 Reorganisering av skatte- og avgiftsadministrasjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 216 Direktør 1991
1994 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 216 Direktør 1991
1994 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 216 Direktør 1994
1995 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 216 Direktør 1991
1995 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 216 Direktør 1994
1996 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 216 Direktør 1991 1996