Margarethe Haugen

Denne siden viser opplysninger om Margarethe Haugen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Margarethe Haugen
NSD id-nummer: 1054
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Grunnskolerådet med underutvalg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Husmor 1980 1980
1983 Foreldreutvalget for grunnskolen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Husmor 1980
1984 Foreldreutvalget for grunnskolen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Husmor 1980 1984