John A. Lunde

Denne siden viser opplysninger om John A. Lunde fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: John A. Lunde
NSD id-nummer: 10541
Fødselsår: 1948
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Utvalget for rustningskontroll og nedrustning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1982 1982
1983 Utvalget for rustningskontroll og nedrustning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1982
1984 Utvalget for rustningskontroll og nedrustning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1982
1985 Utvalget for rustningskontroll og nedrustning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1982
1985 Strategiutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1984
1986 Utvalget for rustningskontroll og nedrustning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1982
1990 Forsvarskommisjonen av 1990 Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1990
1991 Forsvarskommisjonen av 1990 Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1990
1992 Forsvarskommisjonen av 1990 Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1990
1993 Kommisjonen til å utarbeide en kontrollordning for de hemmelige tjenester Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1993
1994 Koordineringsutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1994
1994 Kommisjonen til å utarbeide en kontrollordning for de hemmelige tjenester Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1993
1995 Koordineringsutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av andre 301 Departementsråd 1994
1995 Rådet for Forsvarsstudier Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Departementsråd 1995
1996 Rådet for Forsvarsstudier Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Departementsråd 1995
1997 Rådet for Forsvarsstudier Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Departementsråd 1995