Håkon Bleken

Denne siden viser opplysninger om Håkon Bleken fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Håkon Bleken
NSD id-nummer: 10546
Fødselsår: 1929
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Norges komite for biennalene i Venezia og Sao Paulo Rådgivende organ Vanlig medlem 1601 Maler 1981 1981
1983 Norges komite for biennalene i Venezia og Sao Paulo Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Maler 1981
1984 Norges komite for biennalene i Venezia og Sao Paulo Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Maler 1981
1986 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Kunstmaler 1986
1987 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Kunstmaler 1986
1988 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Kunstmaler 1986
1989 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Kunstmaler 1986