Rasmus Lang-Ree

Denne siden viser opplysninger om Rasmus Lang-Ree fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Rasmus Lang-Ree
NSD id-nummer: 105463
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Rådet for dyreetikk Rådgivende organ 417 Dyreombud
2003 Rådet for dyreetikk Rådgivende organ Dyreombud
2004 Rådet for dyreetikk Rådgivende organ Dyreombud
2005 Rådet for dyreetikk Rådgivende organ 417 Dyreombud