Nita Kapoor

Denne siden viser opplysninger om Nita Kapoor fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Nita Kapoor
NSD id-nummer: 105490
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Styret for Fredskorpset Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Konsulent
2002 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Konsulent
2002 Kvinnevoldsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder 301 Konsulent
2003 Styret for Fredskorpset Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Konsulent
2003 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Konsulent
2003 Kvinnevoldsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Konsulent
2004 Kvinnevoldsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Konsulent