Per Andersen

Denne siden viser opplysninger om Per Andersen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Per Andersen
NSD id-nummer: 1055
Fødselsår: 1931
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Grunnskolerådet med underutvalg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1653 Rektor 1980 1980
1983 Grunnskolerådets utvalg for spesialundervisning og pedagogisk-psykologisk tjeneste Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1653 Rektor 1980
1990 Styret for Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1653 Rektor 1990