Siri Kloster

Denne siden viser opplysninger om Siri Kloster fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Siri Kloster
NSD id-nummer: 105575
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Rådgiver
2003 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Observatør Rådgiver
2004 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Observatør Rådgiver
2005 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Observatør 301 Rådgiver
2006 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Observatør 301 Rådgiver
2007 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Observatør 301 Rådgiver
2008 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Observatør 301 Rådgiver
2009 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Observatør 301 Rådgiver
2010 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Observatør 301 Rådgiver
2011 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Observatør 301 Rådgiver
2012 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Observatør 301 Rådgiver