Bjørn Hagen

Denne siden viser opplysninger om Bjørn Hagen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bjørn Hagen
NSD id-nummer: 1056
Fødselsår: 1929
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Grunnskolerådet med underutvalg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 605 Konsulent 1980 1980
1983 Foreldreutvalget for grunnskolen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 605 Konsulent 1980
1990 Styret for Stiftelsen Lettlest-avisen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 412 Førstekonsulent 1990
1991 Styret for Stiftelsen Lettlest-avisen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 412 Førstekonsulent 1990
1992 Styret for Stiftelsen Lettlest-avisen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 412 Førstekonsulent 1990