Stein Kuhnle

Denne siden viser opplysninger om Stein Kuhnle fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Stein Kuhnle
NSD id-nummer: 105610
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Universitetsstyret, Universitetet i Bergen Undervisning, forskning 1201 Professor
2002 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1201 Professor
2003 Universitetsstyret, Universitetet i Bergen Undervisning, forskning Professor
2003 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Professor
2004 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Professor
2004 Universitetsstyret, Universitetet i Bergen Undervisning, forskning Professor
2004 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Professor
2005 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1201 Professor
2006 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1201 Professor