Ole Jarl Kvammen

Denne siden viser opplysninger om Ole Jarl Kvammen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ole Jarl Kvammen
NSD id-nummer: 105625
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Sikkerhetsutvalget for Produktregisteret og de terminaltilknyttede brukere 706 Sjefingeniør
2003 Sikkerhetsutvalget for Produktregisteret og de terminaltilknyttede brukere Sjefingeniør
2004 Sikkerhetsutvalget for Produktregisteret og de terminaltilknyttede brukere Sjefingeniør
2005 Sikkerhetsutvalget for Produktregisteret og de terminaltilknyttede brukere 706 Sjefingeniør
2006 Sikkerhetsutvalget for Produktregisteret og de terminaltilknyttede brukere 706 Sjefingeniør