Sveinung Lunde

Denne siden viser opplysninger om Sveinung Lunde fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sveinung Lunde
NSD id-nummer: 10563
Fødselsår: 1955
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Delegasjon til FN's 38. ordinære generalforsamling Delegasjon/Kommisjon Andre tilknyttede personer I statsråd 301 Student 1982 1982
1984 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Stortingsrepresentant 1984
1985 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Stortingsrepresentant 1984
1986 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Politisk Sekretær 1984
1986 Det rådgivende fagutvalg for informasjonsvirksomheten Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Politisk Sekretær 1986
1987 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråd 1987
1988 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråd 1987
1989 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråd 1987
1990 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråd 1987 1990
1993 Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1993
1994 Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1993
1995 Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1993