Randi Nordback Madsen

Denne siden viser opplysninger om Randi Nordback Madsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Randi Nordback Madsen
NSD id-nummer: 10564
Fødselsår: 1930
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Delegasjon til FN's 38. ordinære generalforsamling Delegasjon/Kommisjon Andre tilknyttede personer I statsråd 301 Rektor 1982 1982
1984 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Rektor 1984
1984 Samisk utdanningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Rektor 1984
1985 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Rektor 1984
1985 Samisk utdanningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Rektor 1984
1986 Samisk utdanningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Skoledirektør 1984
1987 Samisk utdanningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Skoledirektør 1984
1988 Samisk utdanningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 2003 Skoledirektør 1984 1988
1988 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 2003 Skoledirektør 1988
1989 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 2003 Skoledirektør 1988
1990 Samisk utdanningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 2003 Skoledirektør 1984 1990
1990 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 2003 Skoledirektør 1988 1990