Berit Solvang

Denne siden viser opplysninger om Berit Solvang fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Berit Solvang
NSD id-nummer: 10580
Fødselsår: 1937
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Styret for Statens lånekasse for utdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Fondssjef 1982 1982
1983 Styret for Statens lånekasse for utdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Fondssjef 1982
1984 Styret for Statens lånekasse for utdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Fondssjef 1982
1985 Styret for Statens lånekasse for utdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Fondssjef 1982 1985