Rolf Sæther

Denne siden viser opplysninger om Rolf Sæther fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Rolf Sæther
NSD id-nummer: 10581
Fødselsår: 1957
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Styret for Statens lånekasse for utdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1502 Student 1982 1982
1983 Styret for Statens lånekasse for utdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1502 Student 1982 1983
1984 Styret for Statens lånekasse for utdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1502 Student 1982 1984
1984 Det regionale høgskolestyret for Møre og Romsdal Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1502 Student 1984
1985 Det regionale høgskolestyret for Møre og Romsdal Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1502 Student 1984