Monica Lütken

Denne siden viser opplysninger om Monica Lütken fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Monica Lütken
NSD id-nummer: 105839
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ 219 Avdelingsdirektør
2002 Utvalg til å utrede nye regler om forbrytelser mot statens selvstendighet og sikkerhet m.v. Utredninger, lovforberedelser m.v. 219 Avdelingsdirektør
2002 Styringskomite for sertifisering av IT-sikkerhet i produkter og systemer Kontroll, tilsyn, beredskap Leder 219 Avdelingsdirektør
2002 Forum for IT-sikkerhet Rådgivende organ 219 Avdelingsdirektør
2002 Forsvarets høgskoles opptaksråd Rådgivende organ Leder 219 Avdelingsdirektør
2003 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Avdelingsdirektør
2003 Utvalg til å utrede nye regler om forbrytelser mot statens selvstendighet og sikkerhet m.v. Utredninger, lovforberedelser m.v. Avdelingsdirektør
2003 Styringskomite for sertifisering av IT-sikkerhet i produkter og systemer Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Avdelingsdirektør
2003 Forum for IT-sikkerhet Rådgivende organ Avdelingsdirektør
2004 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Avdelingsdirektør
2004 Styringskomite for sertifisering av IT-sikkerhet i produkter og systemer Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Avdelingsdirektør
2004 Forum for IT-sikkerhet Rådgivende organ Avdelingsdirektør
2005 Koordineringsutvalget for EØS-saker 219 Avdelingsdirektør
2005 Styringskomite for sertifisering av IT-sikkerhet i produkter og systemer Kontroll, tilsyn, beredskap Leder 219 Avdelingsdirektør
2006 Koordineringsutvalget for EØS-saker 219 Avdelingsdirektør
2006 Styringskomite for sertifisering av IT-sikkerhet i produkter og systemer Kontroll, tilsyn, beredskap Leder 219 Avdelingsdirektør
2007 Styringskomite for sertifisering av IT-sikkerhet i produkter og systemer Kontroll, tilsyn, beredskap Leder 219 Avdelingsdirektør