Brit Pedersen

Denne siden viser opplysninger om Brit Pedersen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Brit Pedersen
NSD id-nummer: 10593
Fødselsår: 1939
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Huseby utdanningssenter for synshemmede Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 1980 1980
1983 Styret for Huseby utdanningssenter for synshemmede Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Bestyrer 1980
1984 Styret for Huseby utdanningssenter for synshemmede Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Bestyrer 1980
1985 Styret for Huseby utdanningssenter for synshemmede Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Bestyrer 1980
1986 Det regionale høgskolestyret for Oslo og Akershus Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Bestyrer 1985
1987 Det regionale høgskolestyret for Oslo og Akershus Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Bestyrer 1985
1988 Det regionale høgskolestyret for Oslo og Akershus Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Bestyrer 1985 1988
1991 Styret for Huseby utdanningssenter for synshemmede Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Bestyrer 1980 1991