Rita Lekang

Denne siden viser opplysninger om Rita Lekang fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Rita Lekang
NSD id-nummer: 105988
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2003 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Lo-Sekretær
2003 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Lo-Sekretær
2003 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Lo-Sekretær
2004 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Lo-Sekretær
2004 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Lo-Sekretær
2004 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Lo-Sekretær
2005 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans 1804 Lo-Sekretær
2005 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1804 Lo-Sekretær
2006 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1804 Lo-Sekretær
2006 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans 1804 Lo-Sekretær
2006 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1804 Lo-Sekretær
2007 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1804 Lo-Sekretær
2007 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans 1804 Lo-Sekretær
2007 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1804 Lo-Sekretær
2008 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1804 Lo-Sekretær
2008 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans 1804 Lo-Sekretær
2008 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1804 Lo-Sekretær
2009 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1804 Lo-Sekretær
2009 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans 1804 Lo-Sekretær