Gunnar Hvattum

Denne siden viser opplysninger om Gunnar Hvattum fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Gunnar Hvattum
NSD id-nummer: 1060
Fødselsår: 1922
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Grunnskolerådet med underutvalg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 502 Kontorsjef 1980 1980
1980 Skolemiljøutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 502 Skoledirektør 1980 1980
1983 Grunnskolerådet med underutvalg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 502 Skoledirektør 1980
1986 Styret for Øverby skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 501 Skoledirektør 1984
1987 Styret for Øverby skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 501 Skoledirektør 1984
1988 Styret for Øverby skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 501 Skoledirektør 1984
1989 Styret for Øverby skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 501 Skoledirektør 1984
1990 Styret for Øverby skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 501 Skoledirektør 1984
1991 Styret for Øverby skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 501 Skoledirektør 1984