Lisbeth Kaarem

Denne siden viser opplysninger om Lisbeth Kaarem fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Lisbeth Kaarem
NSD id-nummer: 106163
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ 301 Ass. Generalsekretær
2003 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Ass. Generalsekretær
2004 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Ass. Generalsekretær
2005 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ 301 Ass. Generalsekretær
2006 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ 301 Ass. Generalsekretær
2007 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ 301 Ass. Generalsekretær
2008 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ 301 Ass. Generalsekretær
2009 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ 301 Ass. Generalsekretær
2010 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ 301 Ass. Generalsekretær
2011 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ 301 Ass. Generalsekretær
2012 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ 301 Ass. Generalsekretær
2013 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ 301 Ass. Generalsekretær