Hanna Marit Jahr

Denne siden viser opplysninger om Hanna Marit Jahr fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hanna Marit Jahr
NSD id-nummer: 1063
Fødselsår: 1939
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Grunnskolerådet med underutvalg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 104 Skolesjef 1976 1980
1980 Forsvarsmuseets råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 104 Skolesjef 1979
1981 Forsvarsmuseets råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 104 Skolesjef 1979
1982 Forsvarsmuseets råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 104 Skolesjef 1979
1983 Forsvarsmuseets råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 104 Skolesjef 1979
1984 Forsvarsmuseets råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 104 Skolesjef 1979
1985 Forsvarsmuseets råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 104 Skolesjef 1979
1986 Forsvarsmuseets råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 104 Skolesjef 1979
1987 Forsvarsmuseets råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 104 Skolesjef 1979
1988 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 104 Statssekretær 1988
1988 Norsk komite for FNs kulturtiår Rådgivende organ Leder Av departement 104 Statssekretær 1988
1988 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 104 Statssekretær 1988
1989 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 104 Skoledirektør 1988
1990 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 104 Skoledirektør 1988
1990 Underutvalg for oppfølging av kriminalitetsforebyggende tiltak Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av andre 104 Skoledirektør 1990
1991 Styret for Nærkringkastingsnemda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 104 Avdelingsdirekt 1990
1991 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 104 Avdelingsdirekt 1988
1991 Underutvalg for oppfølging av kriminalitetsforebyggende tiltak Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av andre 104 Avdelingsdirekt 1990
1992 Komite til å forberede 50-årsdagen for frigjøringen 8. mai 1995 (Frigjøringskomiteen) Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 104 Ekspedisjonssjef 1992
1992 Styret for Nærkringkastingsnemda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 104 Ekspedisjonssjef 1990 1992
1992 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 104 Ekspedisjonssjef 1988
1992 Underutvalg for oppfølging av kriminalitetsforebyggende tiltak Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av andre 104 Ekspedisjonssjef 1990
1993 Komite til å forberede 50-årsdagen for frigjøringen 8. mai 1995 (Frigjøringskomiteen) Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 104 Ekspedisjonssjef 1991
1994 Komite til å forberede 50-årsdagen for frigjøringen 8. mai 1995 (Frigjøringskomiteen) Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 104 Ekspedisjonssjef 1991
1994 Opplæringslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 104 Ekspedisjonssjef 1993
1995 Komite til å forberede 50-årsdagen for frigjøringen 8. mai 1995 (Frigjøringskomiteen) Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 104 Ekspedisjonssjef 1991
1995 Opplæringslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 104 Ekspedisjonssjef 1993