Kari Lærum

Denne siden viser opplysninger om Kari Lærum fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kari Lærum
NSD id-nummer: 106308
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Kontrollkommisjonen for Ullevål sykehus, psykiatriske avdelinger og Psykiatrisk Klinikk Kontroll, tilsyn, beredskap 301 Legesekretær
2002 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. 301 Legesekretær
2003 Kontrollkommisjonen for Ullevål sykehus, psykiatriske avdelinger og Psykiatrisk Klinikk Kontroll, tilsyn, beredskap Legesekretær
2003 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Legesekretær
2004 Kontrollkommisjonen for Ullevål sykehus, psykiatriske avdelinger og Psykiatrisk Klinikk Kontroll, tilsyn, beredskap Legesekretær
2004 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Legesekretær
2005 Kontrollkommisjonen for Ullevål sykehus, psykiatriske avdelinger og Psykiatrisk Klinikk Kontroll, tilsyn, beredskap 301 Legesekretær
2005 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. 301 Legesekretær
2006 Kontrollkommisjonen for Ullevål sykehus, psykiatriske avdelinger og Psykiatrisk Klinikk Kontroll, tilsyn, beredskap 301 Legesekretær
2006 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. 301 Legesekretær