Reilly Solhaug

Denne siden viser opplysninger om Reilly Solhaug fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Reilly Solhaug
NSD id-nummer: 10633
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 721 Lærer 1982 1982
1983 Utvalg for sjøfartsfag Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 721 Lærer 1982
1984 Utvalg for sjøfartsfag Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 721 Lærer 1982
1988 Utvalg for fiskeri- og sjøfartsfag Vanlig medlem Av departement 705 Undervisningsin 1988
1989 Utvalg for fiskeri- og sjøfartsfag Vanlig medlem Av departement 705 Undervisningsin 1988