Per Alf Andersen

Denne siden viser opplysninger om Per Alf Andersen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Per Alf Andersen
NSD id-nummer: 10635
Fødselsår: 1948
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2016 Sekretær 1982 1982
1983 Utvalg for fiskerifag Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 2016 Sekretær 1982
1983 Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 2016 Sekretær 1982 1983
1984 Utvalg for fiskerifag Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1902 Sekretær 1982
1984 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 1902 Sekretær 1984
1984 Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1902 Sekretær 1982 1984
1985 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 1902 Sekretær 1984
1986 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 1902 Sekretær 1984
1987 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 1902 Sekretær 1984
1987 Fiskeindustriens organisering, rolle og arbeidsvilkår m.v. Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Sekretær 1987
1988 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 1902 Sekretær 1984 1988
1988 Fiskeindustriens organisering, rolle og arbeidsvilkår m.v. Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Sekretær 1987
1989 Fiskeindustriens organisering, rolle og arbeidsvilkår m.v. Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Sekretær 1987
1990 Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1902 Sekretær 1982 1990
1992 Fiskeindustriens organisering, rolle og arbeidsvilkår m.v. Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Bedriftsrådgive 1992
1993 Fiskeindustriens organisering, rolle og arbeidsvilkår m.v. Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Bedriftsridgive 1992