Otto Gregussen

Denne siden viser opplysninger om Otto Gregussen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Otto Gregussen
NSD id-nummer: 10636
Fødselsår: 1956
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1804 Sekretær 1982 1982
1983 Utvalg for fiskerifag Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Sekretær 1982
1984 Utvalg for fiskerifag Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Sekretær 1982
1984 Styret for Olje/fisk-fondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1601 Sekretær 1984
1985 Styret for Olje/fisk-fondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1601 Sekretær 1984
1986 Styret for Olje/fisk-fondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1601 Sekretær 1984
1987 Styret for Olje/fisk-fondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1601 Sekretær 1984
1990 Konsesjonsutvalget. Utvalg til å vurdere behovet for innføring av nye konsesjonsordninger m.v. i fiske. Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Avdelingsleder 1989
1991 Konsesjonsutvalget. Utvalg til å vurdere behovet for innføring av nye konsesjonsordninger m.v. i fiske. Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Avdelingsleder 1989
1992 Konsesjonsutvalget. Utvalg til å vurdere behovet for innføring av nye konsesjonsordninger m.v. i fiske. Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Avdelingsleder 1989