Steinar Olaisen

Denne siden viser opplysninger om Steinar Olaisen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Steinar Olaisen
NSD id-nummer: 10639
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1834 Fiskeoppdretter 1982 1982
1983 Utvalg for fiskerifag Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1834 Fiskeoppdretter 1982
1984 Utvalg for fiskerifag Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1834 Fiskeoppdretter 1982
1987 Utvalg for fiskeri- og sjøfartsfag Vanlig medlem Av departement 1834 Disponent 1985