Henry Øiann

Denne siden viser opplysninger om Henry Øiann fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Henry Øiann
NSD id-nummer: 1064
Fødselsår: 1934
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Grunnskolerådet med underutvalg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Høgskolelektor 1976 1980
1988 Styret for Trondheim offentlig skole for døve Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1601 Sivilingeniør 1984
1989 Styret for Trondheim offentlig skole for døve Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1601 Sivilingeniør 1984
1990 Styret for Trondheim offentlig skole for døve Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1601 Sivilingeniør 1984
1991 Styret for Trondheim offentlig skole for døve Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1601 Sivilingeniør 1984