Egil Meisingset

Denne siden viser opplysninger om Egil Meisingset fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Egil Meisingset
NSD id-nummer: 106418
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Ekofisk-Emden kommisjonen Delegasjon/Kommisjon 219 Underdirektør
2002 Den konsultative kommisjon for Frigg Delegasjon/Kommisjon 219 Underdirektør
2002 Zeepipe-kommisjonen Delegasjon/Kommisjon 219 Underdirektør
2002 Den konsultative kommisjon for Heimdalfeltet Rådgivende organ 219 Underdirektør
2002 Joint Europipe/Ecofisk Emden Pipeline Commission Delegasjon/Kommisjon 219 Underdirektør
2003 Ekofisk-Emden kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Underdirektør
2003 Den konsultative kommisjon for Frigg Delegasjon/Kommisjon Underdirektør
2003 Zeepipe-kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Underdirektør
2003 Den konsultative kommisjon for Heimdalfeltet Rådgivende organ Underdirektør
2003 Joint Europipe/Ecofisk Emden Pipeline Commission Delegasjon/Kommisjon Underdirektør
2004 Ekofisk-Emden kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Underdirektør
2004 Den konsultative kommisjon for Frigg Delegasjon/Kommisjon Underdirektør
2004 Zeepipe-kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Underdirektør
2004 Den konsultative kommisjon for Heimdalfeltet Rådgivende organ Underdirektør
2004 Joint Europipe/Ecofisk Emden Pipeline Commission Delegasjon/Kommisjon Underdirektør
2005 Ekofisk-Emden kommisjonen Delegasjon/Kommisjon 219 Underdirektør
2005 Den konsultative kommisjon for Frigg Delegasjon/Kommisjon 219 Underdirektør
2005 Zeepipe-kommisjonen Delegasjon/Kommisjon 219 Underdirektør
2006 Den konsultative kommisjon for Frigg Delegasjon/Kommisjon 219 Underdirektør
2006 Joint Europipe/Ecofisk Emden Pipeline Commission Delegasjon/Kommisjon 219 Underdirektør