Toralf Bernt Metveit

Denne siden viser opplysninger om Toralf Bernt Metveit fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Toralf Bernt Metveit
NSD id-nummer: 106433
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Rådet for dyreetikk Rådgivende organ 402 Byveterinær
2003 Rådet for dyreetikk Rådgivende organ Byveterinær
2006 Rådet for dyreetikk Rådgivende organ 402 Byveterinær
2007 Rådet for dyreetikk Rådgivende organ 402 Byveterinær