Knut Eriksen

Denne siden viser opplysninger om Knut Eriksen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Knut Eriksen
NSD id-nummer: 10644
Fødselsår: 1950
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1601 Sekretær 1982 1982
1982 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1601 Sekretær 1982
1983 Utvalg for fiskerifag Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1601 Sekretær 1982
1984 Utvalg for fiskerifag Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1601 Sekretær 1982
1984 Velferdsråd for fiskere Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1601 Sekretær 1984
1985 Styret for Stiftelsen Norsk instutt for markedsforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Sekretær 1985
1985 Velferdsråd for fiskere Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1601 Sekretær 1984
1986 Styret for Stiftelsen Norsk instutt for markedsforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Sekretær 1985
1986 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1601 Sekretær 1982 1986
1986 Velferdsråd for fiskere Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1601 Sekretær 1984
1987 Styret for Norges Fiskerihøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1601 Førstesekretær 1987
1987 Velferdsråd for fiskere Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1601 Førstesekretær 1984
1988 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1601 Førstesekretær 1988
1988 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1601 Førstesekretær 1982 1988
1988 Velferdsråd for fiskere Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1601 Førstesekretær 1984
1989 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1601 Førstesekretær 1988
1989 Velferdsråd for fiskere Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1601 Førstesekretær 1984
1990 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1601 Førstesekretær 1988
1990 Velferdsråd for fiskere Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1601 Førstesekretær 1984 1990
1991 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1601 Førstesekretær 1982 1991
1993 Fiskerinæringens kvinneutvalg Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1601 Førstesekretær 1993
1994 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1601 Førstesekretær 1982 1994
1994 Fiskerinæringens kvinneutvalg Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1601 Førstesekretær 1993
1995 Fiskerinæringens kvinneutvalg Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1601 Førstesekretær 1993 1995
1997 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Førstesekretær 1988 1997