Bjørn Skinnes

Denne siden viser opplysninger om Bjørn Skinnes fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bjørn Skinnes
NSD id-nummer: 10647
Fødselsår: 1957
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1516 Skoleelev 1982 1982
1983 Utvalg for fiskerifag Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1516 Skoleelev 1982
1984 Utvalg for fiskerifag Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1516 Skoleelev 1982