Målfrid Steinsbø

Denne siden viser opplysninger om Målfrid Steinsbø fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Målfrid Steinsbø
NSD id-nummer: 10648
Fødselsår: 1941
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1601 Kjøkkensjef 1982 1982
1983 Utvalg for fiskerifag Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1601 Kjøkkensjef 1982
1984 Utvalg for fiskerifag Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1601 Kjøkkensjef 1982
1987 Utvalg for fiskeri- og sjøfartsfag Vanlig varamedlem Av departement 0 Kontorsjef
1988 Utvalg for fiskeri- og sjøfartsfag Vanlig varamedlem Av departement 1601 Kontorsjef 1988