Rita Lekang

Denne siden viser opplysninger om Rita Lekang fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Rita Lekang
NSD id-nummer: 106520
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans 301 Sekretær
2002 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan 301 Sekretær
2002 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Sekretær
2002 Styret for Statens nærings- og distriktsutviklingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Sekretær