Sigurd Tønsberg

Denne siden viser opplysninger om Sigurd Tønsberg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sigurd Tønsberg
NSD id-nummer: 10654
Fødselsår: 1923
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Styret for Norsk fjernundervisning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Langtidsplanlegg 1982 1982
1983 Styret for Norsk fjernundervisning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Langtidsplanlegge 1982
1984 Styret for Norsk fjernundervisning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Langtidsplanlegge 1982
1985 Styret for Norsk fjernundervisning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Langtidsplanlegge 1982
1986 Styret for Norsk fjernundervisning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Langtidsplanlegge 1982
1987 Styret for Norsk fjernundervisning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Langtidsplanleg 1982 1987
1988 Voksenopplæringsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Planleggingsled 1988
1989 Voksenopplæringsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Planleggingsled 1988 1989