Inger-Johanne Pettersen

Denne siden viser opplysninger om Inger-Johanne Pettersen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Inger-Johanne Pettersen
NSD id-nummer: 10657
Fødselsår: 1953
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 1502 Forsker 1984
1985 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 1502 Forsker 1984
1986 Det meteorologiske råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1502 Forsker 1981 1986
1986 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 1502 Forsker 1984
1987 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 1502 Forsker 1984
1988 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 1502 Forsker 1984
1989 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 1502 Forsker 1984
1990 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 1502 Forsker 1984
1991 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 1502 Forsker 1984
1994 Styret for Høgskolen i Bodø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av andre Rektor 1994
1995 Styret for Høgskolen i Bodø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av andre 1804 Rektor 1994
1996 Styret for Høgskolen i Bodø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av andre 1804 Rektor 1994
1997 Styret for Høgskolen i Bodø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av andre 1804 Rektor 1994