Bjørn Erik Olsen

Denne siden viser opplysninger om Bjørn Erik Olsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bjørn Erik Olsen
NSD id-nummer: 1066
Fødselsår: 1939
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Grunnskolerådet med underutvalg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Rektor 1980 1980
1983 Grunnskolerådet med underutvalg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Rektor 1980
1983 Grunnskolerådets utvalg for spesialundervisning og pedagogisk-psykologisk tjeneste Rådgivende organ Leder Av departement 1902 Rektor 1982
1984 Grunnskolerådet med underutvalg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Rektor 1980 1984
1992 Styret for de regionale statlige spesialpedagogiske kompetansesentra Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1902 Konsulent 1992
1993 Styret for de regionale statlige spesialpedagogiske kompetansesentra Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1902 Konsulent 1992
1994 Styret for de regionale statlige spesialpedagogiske kompetansesentra Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1902 Konsulent 1992
1995 Styret for de regionale statlige spesialpedagogiske kompetansesentra Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1902 Konsulent 1992
1996 Styret for de regionale statlige spesialpedagogiske kompetansesentra Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1902 Konsulent 1992 1996