Ole Chr. Moen

Denne siden viser opplysninger om Ole Chr. Moen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ole Chr. Moen
NSD id-nummer: 106675
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Klagenemnda for Statens lånekasse for utdanning Klage- eller ankeinstans Nestleder 301 Avdelingsdirektør
2002 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Avdelingsdirektør
2002 Styret for pensjonsordningen for apoteketaten Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Avdelingsdirektør
2003 Klagenemnda for Statens lånekasse for utdanning Klage- eller ankeinstans Nestleder Avdelingsdirektør
2003 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Avdelingsdirektør
2003 Styret for pensjonsordningen for apoteketaten Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Avdelingsdirektør
2004 Klagenemnda for Statens lånekasse for utdanning Klage- eller ankeinstans Nestleder Avdelingsdirektør
2004 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Avdelingsdirektør
2004 Styret for pensjonsordningen for apoteketaten Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Avdelingsdirektør
2005 Klagenemnda for Statens lånekasse for utdanning Klage- eller ankeinstans Nestleder 301 Avdelingsdirektør
2006 Klagenemnda for Statens lånekasse for utdanning Klage- eller ankeinstans Nestleder 301 Avdelingsdirektør
2007 Klagenemnda for Statens lånekasse for utdanning Klage- eller ankeinstans Nestleder 301 Avdelingsdirektør
2008 Klagenemnda for Statens lånekasse for utdanning Klage- eller ankeinstans Nestleder 301 Avdelingsdirektør
2009 Klagenemnda for Statens lånekasse for utdanning Klage- eller ankeinstans Nestleder 301 Avdelingsdirektør
2010 Klagenemnda for Statens lånekasse for utdanning Klage- eller ankeinstans Nestleder 301 Avdelingsdirektør
2011 Klagenemnda for Statens lånekasse for utdanning Klage- eller ankeinstans Nestleder 301 Avdelingsdirektør