Erna Presttun

Denne siden viser opplysninger om Erna Presttun fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Erna Presttun
NSD id-nummer: 1067
Fødselsår: 1934
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Grunnskolerådet med underutvalg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1433 Husmor 1980
1983 Foreldreutvalget for grunnskolen Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1433 Husmor 1980
1984 Foreldreutvalget for grunnskolen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1433 Husmor 1980 1984