Halvor Musæus

Denne siden viser opplysninger om Halvor Musæus fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Halvor Musæus
NSD id-nummer: 106715
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ 301 Seniorrådgiver
2002 Ekofisk-Emden kommisjonen Delegasjon/Kommisjon 301 Seniorrådgiver
2002 Den konsultative kommisjon for Frigg Delegasjon/Kommisjon 301 Seniorrådgiver
2002 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon 301 Seniorrådgiver
2002 Zeepipe-kommisjonen Delegasjon/Kommisjon 301 Seniorrådgiver
2002 Den konsultative kommisjon for Heimdalfeltet Rådgivende organ 301 Seniorrådgiver
2002 Joint Europipe/Ecofisk Emden Pipeline Commission Delegasjon/Kommisjon 301 Seniorrådgiver
2003 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Seniorrådgiver
2003 Ekofisk-Emden kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Seniorrådgiver
2003 Den konsultative kommisjon for Frigg Delegasjon/Kommisjon Seniorrådgiver
2003 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Seniorrådgiver
2003 Zeepipe-kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Seniorrådgiver
2003 Den konsultative kommisjon for Heimdalfeltet Rådgivende organ Seniorrådgiver
2003 Joint Europipe/Ecofisk Emden Pipeline Commission Delegasjon/Kommisjon Seniorrådgiver
2004 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Seniorrådgiver
2004 Ekofisk-Emden kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Seniorrådgiver
2004 Den konsultative kommisjon for Frigg Delegasjon/Kommisjon Seniorrådgiver
2004 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Seniorrådgiver
2004 Zeepipe-kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Seniorrådgiver
2004 Den konsultative kommisjon for Heimdalfeltet Rådgivende organ Seniorrådgiver
2004 Joint Europipe/Ecofisk Emden Pipeline Commission Delegasjon/Kommisjon Seniorrådgiver
2005 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ 301 Seniorrådgiver
2005 Ekofisk-Emden kommisjonen Delegasjon/Kommisjon 301 Seniorrådgiver
2005 Den konsultative kommisjon for Frigg Delegasjon/Kommisjon 301 Seniorrådgiver
2005 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon 301 Seniorrådgiver
2005 Zeepipe-kommisjonen Delegasjon/Kommisjon 301 Seniorrådgiver
2005 Den konsultative kommisjon for Heimdalfeltet Rådgivende organ 301 Seniorrådgiver
2006 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ 301 Seniorrådgiver
2006 Den konsultative kommisjon for Frigg Delegasjon/Kommisjon 301 Seniorrådgiver
2006 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon 301 Seniorrådgiver
2006 Joint Europipe/Ecofisk Emden Pipeline Commission Delegasjon/Kommisjon 301 Seniorrådgiver
2007 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ 301 Seniorrådgiver
2008 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ 301 Seniorrådgiver
2009 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ 301 Seniorrådgiver
2010 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ 301 Seniorrådgiver
2011 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ 301 Seniorrådgiver
2012 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ 301 Seniorrådgiver
2013 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ 301 Seniorrådgiver